سرکار خانم زهرا حسامی

معاون مرکز پژوهش‎های شورای اسلامی شهر مشهد


تحصیلات: کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

No Cache
Gt: 1.4629732767741
Qt: 1.238427400589