مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد

آدرس : مشهد، میدان شهدا، ساختمان تالار شهر مشهد، طبقه دوم، مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد

تلفن : ۳۱۲۹۱۰۸۹
فکس : ۳۱۲۹۱۱۸۰
پست الکترونیک : rcmc@mashhad.ir

No Cache
Gt: 1.4882353146871
Qt: 1.2892639636993