• چهارشنبه،30 مهر 1399
 • ورود
   
  • برنامه راهبردی مرکز
   برنامه راهبردی مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مقدس مشهد
    
   در جهان امروز طرح پرسش‌های نو و مسائل پیچیده و چند وجهی در حوزه‌های مختلف، نهادهای سیاست‌گذار را ناگزیر از تأسیس مراکز علمی و پژوهشی ساخته است. از طرف دیگر تحقیقات در دنیای امروز پایه و اساس مدیریت بوده بطوری که مدیریت و برنامه‌ریزی شهری بدون انجام فعالیت‌های پژوهشی و مطالعاتی اگر نه به یک امر محال اما حداقل به یک امر سخت و دشوار تبدیل شده است. سازمان‌ها بدون داشتن دانش و آگاهی لازم نمی‌توانند به اداره امور مربوط به شهر به طور مؤثر بپردازند. راهبرد‌های علمی در این زمینه می‌تواند راهگشا باشد و مدیران را در هدف‌گذاری، سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی به نحو مطلوبی یاری نماید. مدیران شهری باید به این باور برسند که با نگرش‌ها و رویکرد‌های سنتی نمی‌توان شهرها را مدیریت و اداره کرد. در حال حاضر و در دهه‌های آینده صرفاً مدیریت‌های مبتنی بر دانایی، مدیریت‌های کارآمد و مؤثر خواهند بود. شورای اسلامی شهر مقدس مشهد با درک این ضرورت و به منظور پاسخ‌گویی به این دغدغه‌ها و دست‌یافتن به دستاوردهای علمی نوین در عرصه‌های مختلف اعم از فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و خدماتی جهت ارایه خدمات مطلوب‌تر و ارتقاء و بهبود کیفیت زندگی شهروندان از اوایل سال 1383 اقدام به ایجاد مرکز پژوهش‌ها نمود.
    
   *      بیانیه مأموریت
   1- شناسایی و تدوین اولویت‌ها و نیازهای پژوهشی
   2- فراهم کردن زمینه مساعد برای انجام تحقیقات
   3- بهره‌گیری از تجارب و اقدامات موفق سایر شهرهای ایران و جهان
   4- ارائه خدمات مستمر پژوهشی و کارشناسی متناسب با نیازها و انتظارات موجود
   5- ارائه راهکارهای مناسب علمی و اجرایی در زمینه مسائل و مشکلات موجود در شهر به مخاطبین مرکز
   6- ارائه اطلاعات و خدمات پژوهشی به هیئت رئیسه، کمیسیون‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر با تکیه بر اولویت استفاده از اعضای هیئت علمی و ظرفیت‌های پژوهشی شهر مشهد
   7- ایجاد بستر فکری و تحقیقاتی برای انتخاب راهکارهای مناسب اجرایی در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
   8- کمک به اعتلای کیفیت زندگی در شهر مشهد
    
   *      اهداف
   1- ارتقای کمی و کیفی تحقیقات در شهر مشهد در موضوعات مرتبط با مدیریت شهری
   2- کمک به ارتقای اثربخشی و کارایی مصوبات شورای اسلامی شهر
   3- کمک به برخورداری شهر از استانداردهای جهانی
   4- کمک به تحقق مدیریت واحد یا هماهنگ شهری
   5- کمک به گسترش فرهنگ تصمیم‌گیری مشارکتی در نهادهای شهری
   6- توسعه و تقویت فرهنگ مدیریت علمی و نوین در مدیریت شهری
   7- دستیابی به راهکارهای نوین حل مسائل شهری
   8- کمک به گسترش فرهنگ پژوهشی بین اعضای شورا و شهرداری
   9- ارائه یافته‌های پژوهشی و مطالعاتی به اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهر
   10- کمک به گسترش فرهنگ شهروندی
   11- کمک به ارتقای سطح مشارکت عمومی مردم و نهادهای شهری در توسعه شهر
   11- کمک به ارتقای سطح مشارکت عمومی مردم و نهادهای شهری در توسعه شهر
   12- تلاش جهت افزایش بهره‌وری شورا و شهرداری
    
   *      وظایف رسمی
   1- تبیین اهداف، استراتژی‌ها و سیاست‌های کاری شورای اسلامی شهر
   2- تصمیم‌سازی برای شورای شهر با هدف افزایش اثربخشی تصمیم‌گیری‌های شورا
   3- تعریف و مدیریت اجرای طرح‌های بنیادین و اساسی شهر و انجام مطالعات کلان در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شهر به صورتی بدیع، ضروری و کارآمد مطابق با شیوه‌های علمی تحقیق
   4- ارائه نتایج مطالعات پژوهشی در قالب طرح به شورای اسلامی شهر
   5- اشاعه نتایج مطالعات پژوهشی از طریق برگزاری سمینار، نشر کتب و نشریات و انعکاس نظرات به واحدها و دستگاه‌های ذیربط با نظر هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر
   6- انجام خدمات موردی پژوهشی مانند برگزاری همایش‌های کارشناسی و علمی، گردآوری و پردازش آمار و اطلاعات، تهیه بانک اطلاعاتی و تألیف پژوهش‌های مرتبط انجام شده در کشور حول موضوعات مختلف شهری
   7- مطالعه موردی و ارائه نظرهای کارشناسی برروی تمام طرح‌ها و لوایح ارجاعی از سوی شورای اسلامی شهر و کمیسیون‌های آن
   8- تأمین نیازهای اطلاعاتی کمیسیون‌ها و اعضای شورا از طریق تدارک و استقرار نظام اطلاع‌رسانی
   9- انجام پژوهش‌های موردی حسب درخواست هیئت رئیسه، کمیسیون‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر
    
   *      وظایف غیررسمی
   1- حمایت از پژوهشگران و گروه‌های مطالعاتی و پژوهشی کارآمد در زمینه مدیریت شهری
   2- ارتباط با نیروهای متخصص و مبتکر در مراکز علمی و پژوهشی داخلی و خارجی
   3- تقویت بنیان‌های مدیریت هماهنگ شهری
   4- انتقال تجارب مدیریت شهری سایر شهرها و کشورها با هدف افزایش دانش مدیران شهر
   5- ارائه مشاوره و انجام امور کارشناسی در زمینه مدیریت شهری به مدیران شهر
   6-توانمندسازی مدیران و کارشناسان در زمینه مدیریت شهری از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی، سمینار، ....
   7- افزایش بهره‌وری در انجام امور مربوط به شورا و شهرداری
    
   *      مخاطبین داخلی
   1- مدیران
   2- شورای پژوهشی
   3- کمیته‌های فرعی
   4- کارشناسان
    
   *      مخاطبین خارجی
   1- شهرداری و سازمان‌های تابعه
   2- اعضای شورای اسلامی شهر
   3- پژوهشگران مسائل شهری
   4- شهروندان
   5- مراکز پژوهشی و دانشگاهی
   6- دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی شهر
   *      ارزش‌ها
   1- با توجه به اصل شایسته‌سالاری در انتخاب همکاران
   2- رعایت قوانین و مقررات و عدالت در تعامل با پژوهشگران و سایر مخاطبین
   3- پایبندی به اصول علمی و اخلاقی در انتخاب طرح‌های پیشنهادی پژوهشگر
   4- حمایت از نوآوری
   5- صیانت از حقوق معنوی پژوهشگران
   6- اعتقاد به بهره‌گیری از خرد جمعی
   7- ارتقای کیفیت و بهره‌وری در فعالیت‌ها
   8- توجه به تجارب جهانی
    
   *      چشم‌انداز
   این مرکز در نظر دارد از طریق تشخیص نیازهای شهر، انجام مطالعات کارشناسی، پژوهش‌های کاربردی، تأکید بر نوآوری و به‌کارگیری علم و فناوری جدید و بهبود کارایی مدیریت شهری، به توسعه پایدار و متوازن شهر مشهد کمک نموده و تصمیم‌گیری‌های مدیریت شهری مبتنی بر پژوهش و راهکارهای علمی باشد؛ به‌طوری که آینده‌ای مطلوب را برای شهر ترسیم نموده و مشهد به عنوان یکی از کلان شهرهای مذهبی مهم جهان به جایگاه شایسته خود دست یابد.
    
   *      مسائل استراتژیک و استراتژی‌ها
   مسأله 1) دسترسی به پژوهشگران و تعامل با مراکز علمی و پژوهشی داخل و خارج کشور برای پشتیبانی از مأموریت‌ها و وظایف
   استراتژی 1: اطلاع‌رسانی بهنگام و مستمر به شیوه‌های گوناگون درباره نیازهای پژوهشی مرکز به پژوهشگران، اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و مراکز علمی- پژوهشی داخل و خارج کشور و استفاده از ابزارهای ارتباطی، تشویقی و قانونی جهت همکاری آنان
   استراتژی 2: ایجاد زمینه همکاری‌های متقابل، عقد قراردادهای پژوهشی با مراکز علمی و پژوهشی داخل و خارج کشور
    
   مسأله 2) مشارکت شهروندان در انجام پژوهش‌ها
   استراتژی 1: آگاهی‌بخشی به شهروندان در زمینه مشکلات شهر و ضرورت پرداختن به نیازهای پژوهشی با استفاده از روش‌های گوناگون و مؤثر
    
   مسأله 3) تسهیل و روانسازی فرآیندهای پذیرش، ارزیابی، اجرا، نظارت، داوری و ارائه نتایج پژوهش‌ها
   استراتژی 1: استفاده از ابزارهای نظارتی، قانونی و تشویقی جهت انجام به موقع پژوهش‌ها
   استراتژی 2: مدیریت و کنترل پروژه برای کلیه طرح‌های پژوهشی
   استراتژی 3: تسریع و روان‌سازی در پاسخگویی به ذینفعان طرح‌های پژوهشی
    
   مسأله 4) کاربردی شدن نتایج تحقیقات و اخذ تصمیم‌های مدیریتی شهری مبتنی بر پژوهش‌ها
   استراتژی 1: بهره‌گیری از تعاریف مناسب مسائل در پروژه‌های تحقیقاتی با هدف تسهیل در اجرایی شدن نتایج آنها
   استراتژی 2: به‌کارگیری سازوکار مناسب جهت اجرایی شدن نتایج پژوهش‌ها
   استراتژی 3: سعی در برقراری ارتباط بین پژوهش‌گر و بهره‌بردار مستقیم طرح پژوهشی، برای افزایش انگیزه مخاطب در جهت به‌کارگیری نتایج پژوهش‌ها
    
   مسأله 5) برنامه‌ریزی و هدفمندسازی فعالیت‌های مرکز
   استراتژی 1: توجه به استراتژی‌های تدوین شده مرکز در برنامه‌ریزی‌های سالانه و فعالیت‌های مرکز
   استراتژی 2: به‌کارگیری مدیریت و کنترل پروژه در اجرای فعالیت‌ها و پروژه‌های مرکز
    
   مسأله 6) شناخت اولویت‌ها و نیازهای پژوهشی
   استراتژی 1: به‌کارگیری روش‌های علمی در مسأله‌یابی و شناخت اولویت‌ها
    
   مسأله 7) استفاده از فنّاوری اطلاعات
   استراتژی 1: آموزش‌های مستمر کارکنان مرکز برای فراگیری فنّاوری‌های نوین اطلاعاتی
   استراتژی 2: تلاش در جهت افزایش به‌کارگیری فنّاوری‌های نوین اطلاعاتی
    
   مسأله 8) تدوین قوانین و مقررات
   استراتژی 1: تنظیم، پیشنهاد و پی‌گیری تصویب قوانین و مقررات لازم برای اداره بهتر مرکز
    
   مسأله 9) افزایش بهره‌وری و بهبود مستمر در شورا، مرکز و شهرداری
   استراتژی 1: سعی در افزایش اثربخشی و کارآیی کارکنان و کارشناسان مرکز و معرفی معیارهای مناسب ارزیابی عملکرد آنان
   استراتژی 2: به‌کارگیری روش‌های مناسب جهت ترغیب مدیریت و کارشناسان به بهبود مستمر
   استراتژی 3: استقرار و تداوم نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر بهره‌وری در شورا، مرکز و شهرداری
    
   مسأله 10) تطابق با استانداردهای شهرنشینی در یک کلان‌شهر مذهبی جهان
   استراتژی 1: تلاش در جهت دستیابی، تدوین، معرفی و به‌کارگیری استانداردهای شهرنشینی یک کلان‌شهر مذهبی جهان
    
   مسأله 11) اعتقاد به مدیریت واحد یا هماهنگ شهری
   استراتژی 1: انجام پژوهش‌ها و مطالعات کارشناسی در زمینه مدیریت واحد یا هماهنگ شهری و ارائه نتایج به مدیران ارشد در سطح کشور، استان، شوراهای اسلامی شهر و مراکز استان
   استراتژی 2: به‌کارگیری سازوکارهای مناسب برای ترغیب مدیران شهر به مدیریت واحد یا هماهنگ شهری
    
   تعداد بازدید :5861
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
 • سایت های مرتبط
  سامانه شورایاوران
  شورای اسلامی شهر مشهد مقدس
  دانشنامه شهر مشهد
  معاونت برنامه ریزی و توسعه
 • آمار بازدید
  مجموع بازدیدها : 1,815,104
  تعداد بازدید امروز : 806
  تعداد بازدید دیروز : 3,884
  آخرین به روزرسانی : 16:42  1399/07/20
 • ارتباط با مدیریت
 • تلفن :31291089
  فکس :31291180
  آدرس :مشهد- میدان شهدا-ساختمان تالار شهر مشهد-طبقه دوم- مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد می باشد.