فهرست طبقات
سه شنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ ۱۰:۵۳ ۱۰
چچ

بررسی و آسیب شناسی سنجش استقرار سیستم مشارکتی در شهرداری مشهد

دانشجو: زهرا رجب‌نیا
استاد: دکتر حمید عرفانیان خانزاده