شنبه, ۱۶ فروردین ۱۳۹۳ ۱۳:۱۲ ۶۱۶
چچ
اساسنامه مرکز پژوهش ها

اساسنامه مرکز پژوهش ها

اساسنامه مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد
مقدمه
در جهان امروز طرح پرسش‌های نو و مسایل پیچیده و چند وجهی در حوزه‌های مختلف، نهادهای سیاستگذاری را ناگزیر از تأسیس مراکز علمی و پژوهشی ساخته است. تجربه نشان داده است که این نهادها با اتکا به تخصص‌ها و مطالعات فراهم آمده در آن مرکز و بهره‌گیری از آنها در شناخت کارشناسانه مسائل و پاسخگویی به نیازهای نو در تدوین سیاست‌ها و نظارت بر اجرای سیاست‌ها توفیق بیشتری یافته‌اند. نهادهایی که چنین تکیه‌گاه‌های علمی و تحقیقاتی سازمان یافته‌ای در اختیار دارند، در مقایسه با ارگان‌هایی که نمایندگان آنها صرفاً با اتکا به توان علمی و تجربی خود به کارشناسی و تدوین قوانین مبادرت می‌ورزند، چه در روش و چه در نتیجه‌گیری از کارایی و اثربخشی بیشتری برخوردارند. شورای اسلامی شهر مقدس مشهد با درک این ضرورت،‌ از اوایل سال 1383 و مقارن با شروع دومین سال فعالیت شورای دوم،‌ نهادی مستقل،‌دائمی و سازمان‌یافته به نام "مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس " را برای ارائه خدمات مستمر تحقیقاتی،‌مطالعاتی و کارشناسی تأسیس نمود.
 
ماده 1: نام:
مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس
 
ماده 2: اهداف مرکز
هدف از تأسیس مرکز،‌ مدیریت طرح‌های مطالعاتی و تحقیقاتی به منظور ارائه نظرهای کارشناسی و مشورتی به اعضا،‌کمیسیون‌ها و هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر مقدس مشهد است. اهم اهداف این نهاد به شرح زیر است:
·        شناسایی واقعیت‌های جدید و مطلوب برای آینده شهر و تسری آن در بدنه‌ی نظام شهری
·        تصمیم‌سازی برای شورای اسلامی شهر به منظور انتخاب تصمیم‌های درست
·        افزایش اثربخشی تصمیمات شورا
·        پاسخگویی به نیازهای پژوهشی و کارشناسی شورا
·        کمک به حاکمیت تفکر راهبردی در شورا
·        بهره‌گیری، همسویی و انسجام‌بخشی به فعالیت‌های پژوهشی مرتبط با مدیریت شهری
 
ماده 3: شرح وظایف مرکز
شرح وظایف مرکز عبارتند از:
·     تبیین چشم انداز، اهداف، راهبردها و سیاست‌های کاری شورا
· تعریف و مدیریت انجام طرح‌های بنیادین و اساسی شهری و مطالعات مربوط به محورهای فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، زیست محیطی، ‌مدیریتی و عمرانی شهر مقدس مشهد
·     انتشار نتایج مطالعات پژوهشی
·     انعکاس یافته‌های پژوهشی و نتایج مطالعات به واحدها و دستگاه‌های ذی‌ربط از طریق رئیس شورا
·     انجام فعالیت‌های پژوهشی مانند نشر کتب، برگزاری همایش‌ها،‌ گردآوری و پردازش آمار و اطلاعات و تهیه بانک اطلاعاتی
· مطالعه،‌بررسی و ارائه نظرهای کارشناسی در خصوص طرح‌ها و لوایح ارجاعی از سوی شورا و نیز طرح‌ها و لوایح مهم و کلان به تشخیص هیأت امنا
·     آسیب‌شناسی وضعیت موجود مدیریت شهری به تشخیص هیأت امنا
 
ماده 4: ارکان مرکز
ارکان مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد عبارتند از:
·     هیأت امنا
·     رئیس مرکز
·     شورای پژوهشی
 
ماده 5: هیأت امنا
هیأت امنا متشکل از چهار تن از اعضای شورای اسلامی شهر مقدس مشهد و سه نفر از صاحب‌نظران و متخصصین در رشته‌های برنامه‌ریزی شهری، مدیریت شهری، هنر، معماری و شهرسازی، طراحی شهری، ‌عمران، ترافیک، فرهنگی، ‌علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی شهری و سایر رشته‌های مرتبط با حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به انتخاب شورای اسلامی شهر مشهد برای هر دوره شورا می‌باشد که با ابلاغ رئیس شورای اسلامی شهر مشهد شروع به کار می‌نمایند.
اهم وظایف هیأت‌امنا عبارتند از:
·     تصویب خط‌مشی کلی و ارجاع آن به شورای اسلامی شهر جهت تصویب نهایی
·     تصویب ساختار و تشکیلات و ارجاع آن به شورای اسلامی شهر جهت تصویب نهایی
·     تصویب برنامه و بودجه سالانه و برنامه‌های میان مدت
·     تصویب آیین‌نامه های استخدامی و مالی
·     انتخاب و عزل رئیس مرکز
·     نظارت بر عملکرد مرکز پژوهش‌ها
·     تعیین و تصویب محورها و عناوین پژوهشی
·     انتخاب اعضای شورای پژوهشی
رئیس هیأت امنا بوسیله اعضا و به مدت یک سال انتخاب و با حکم رئیس شورای اسلامی شهر منصوب می‌شود و دارای وظایف ذیل می‌باشد:
·     برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت برگزاری جلسات
·     تعیین دستور جلسات و پیگیری اجرای مصوبات
 
ماده 6: رئیس مرکز
هیأت امنا، رئیس مرکز را برای مدت دو سال از میان یا خارج از اعضای هیأت امنا (با اولویت اعضای شورای شهر) که دارای مدارج بالای علمی و تجربه کافی باشند،‌انتخاب و برای صدور ابلاغ، به رئیس شورا معرفی می‌کند.
 اهم وظایف رئیس مرکز عبارتند از:
·     تهیه و ارائه خط‌مشی مرکز
·     تهیه و پیشنهاد ساختار و تشکیلات
·     تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه و برنامه‌های میان مدت
·     تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی
·     اداره مرکز
·     ارائه گزارش عملکرد به هیأت امنا
·     پیگیری اجرای مصوبات هیأت امنا
 
ماده 7: شورای پژوهشی
شورای پژوهشی متشکل از رئیس مرکز(به عنوان رئیس شورای پژوهشی)، معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری، 2 نفر از اعضای هیأت امنا و 7 نفر از پژوهشگران متخصص در مقولات مختلف برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، دارای حداقل مدرک کارشناسی‌ارشد با پیشنهاد رئیس مرکز و تصویب هیأت امنا است که این افراد برای مدت دو سال انتخاب می‌گردند. دعوت از سایر متخصصان بدون حق رأی بلامانع است. همچنین جلسات شورای پژوهشی با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و مصوبات باید به تأیید اکثریت نسبی حاضرین برسد.
 اهم وظایف شورای پژوهشی عبارتند از:
·     بررسی و تصویب طرح‌های پژوهشی
·     تصویب نظام‌نامه‌های پژوهشی مرکز
·     تشکیل گروه‌های تخصصی موقت در موضوعات مختلف حسب مورد و به عنوان بازوهای مشورتی
·     نظارت بر انتشار آثار مکتوب و مجازی مرکز
·     ارتباط علمی با سایر مراکز آموزشی و پژوهشی
·     تهیه و پیشنهاد محورها و عناوین پژوهشی
تبصره: نحوه تعیین مجریان،‌داوران و ناظرین و به طور کلی فرایند پیشنهاد،‌ تصویب، اتمام و تحویل یک طرح، در "نظام‌نامه پژوهشی مرکز" تعریف می‌گردد.
 
ماده 8: ساختار مرکز
 ساختار سازمانی مرکز،‌ شامل یک معاونت و تعدادی کارشناس است که اهم وظایف این معاونت عبارتند از:
·     همکاری با رئیس مرکز در اجرای مصوبات هیأت امنا و شورای پژوهشی
·      پیگیری امور پژوهشی
·      پشتیبانی اداری و مالی از فعالیت های پژوهشی
·     انتظام‌بخشی به روند اجرایی امور
·      نظارت بر امور مالی