چهارشنبه, ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ ۱۰:۰۴ ۲۹۲
چچ

تفاهم نامه های مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد

 1. انجمن ژئوپلتیک ایران
 2. سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
 3. مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
 4. دانشگاه فردوسی مشهد
 5. جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
 6. رئیس پارک علم وفناوری استان خراسان
 7. آموزش و پرورش
 8. صدا و سیمای خراسان رضوی
 9. موسسه اموزش عالی اقبال لاهوری
 10. پژوهشکده زیارت و گردشگری
 11. دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 12. موسسه آموزش عالی بینالود
 13. کانون مخترعین ایران
 14. گروه مشاوران جوان
 15. موسسه آموزش عالی آرمان رضوی
 16. شهرداری قزوین
 17. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
 18. دانشکده علوم ریاضی
 19. موسسه مطالعات راهیردی علوم و معارف اسلامی
 20. دفتر همکاری علمی- دفاعی و امور نخبگان شهید فهمیده منطقه شمال شرق
 21. دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)
 22. موسسه آموزش عالی فردوس
 23. مرکز تحقیقات کاربردی ناجا
 24. دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پژشکی مشهد
 25. دانشگاه تربت حیدریه
 26. موسسه تحقیقات، اموزش و مشاوره شهرداری های خراسان رضوی
 27. پژوهشکده نوین شهر معنوی ثامن
 28. سازمان مدیریت صنعتی
 29. دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
 30. معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد
 31. دانشگاه علم و صنعت ایران