پنجشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۵۶ ۴۲
چچ
بررسی و شناسایی معیارهای کلیدی اولویت‌بندی پروژه‌ای سرمایه‌ای در بخش‌های فضای سبز، حمل و نقل و ورزش شهرداری مشهد

بررسی و شناسایی معیارهای کلیدی اولویت‌بندی پروژه‌ای سرمایه‌ای در بخش‌های فضای سبز، حمل و نقل و ورزش شهرداری مشهد

پژوهشگر: دکتر مهدی خداپرست

ناظر: دکتر نادر صنعتی

تاریخ: زمستان 1398

دانلود گزارش مدیریتی