فهرست طبقات
یکشنبه, ۰۸ دی ۱۳۹۸ ۰۸:۲۷ ۲۳۸
طبقه بندی: سلسله نشست های علمی-تخصصی
چچ
طرح‌های شهری با مشارکت و جلب نظر شهروندان تهیه شود

مشاور شهردار مشهد در امور شهر انسان محور در پیش همایش اخلاق و فرهنگ شهرنشینی:

طرح‌های شهری با مشارکت و جلب نظر شهروندان تهیه شود

مشاور شهردار مشهد در امور شهر انسان‌محور گفت: یکی از عمده مسائل ما مربوط به طرح‌های شهری است که متعلق به 5 دهه قبل است و در تهیه طرح‌های جدید نیز باید مشارکت حداکثری شهروندان را داشته باشیم و از نظرات آنها در زمان تهیه و اجرای طرح‌ها بهره ببریم.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد، سید محمدمهدی معینی، مشاور شهردار مشهد در امور شهر انسان‌محور، در پیش همایش اخلاق و فرهنگ شهرنشینی با بیان اینکه فاصله بین مدیریت شهری و آنچه که در شهر اتفاق میفتد و شهروندان، فاصله عمیقی است، اظهارکرد: طرح‌های توسعه شهری ما در 5 دهه قبل تهیه شده که یکی از مسائل عمده ما همین موضوع است؛ طرح‌های تفصیلی و جامع ما با نیاز مردم و اینکه مشارکت آنها را داشته باشیم فاصله بسیاری دارد و مردم در زمان تصویب و اجرا مشارکتی ندارند.

 

وی بارگذاری طرح تفصیلی محور غرب مشهد روی سامانه شورای شهر را اقدامی بسیار ارزشمند در جهت جلب نظرات مردمی و مشارکت آنها دانست و گفت: متاسفانه دانشگاه‌های ما در بحث توسعه شهر و مدیریت شهری و تهیه و تصویب طرح‌ها نقش و سهمی ندارند که روی این موضوع باید بازنگری شود.

 

معینی با تاکید بر لزوم برگزاری چنین نشست‌هایی، گفت: این جلسات باعث می‌شود حرف های یکدیگر را بشنویم، هم را درک کنیم و سطح یادگیری خود را افزایش دهیم.

 

مشاور شهردار مشهد در امور شهر انسان محور افزود: مادامی که بین مدیریت شهری و مردم شکاف و فاصله وجود داشته باشد و شهرهایمان براساس پول‌های نامشروع اداره شود، حقوق شهروندان رعایت نخواهد شد.

منبع: