فهرست طبقات
یکشنبه, ۰۸ دی ۱۳۹۸ ۰۸:۳۱ ۱۱۳
طبقه بندی: سلسله نشست های علمی-تخصصی
چچ
بی توجهی به مسائل زیستی مشکلات مختلفی را برای شهرها به وجود آورده است

استاد شهرسازی دانشگاه تهران:

بی توجهی به مسائل زیستی مشکلات مختلفی را برای شهرها به وجود آورده است

استاد شهرسازی دانشگاه تهران گفت: امروزه بی توجهی به مسائل زیستی باعث مشکلات مختلفی برای شهرها شده است.

 به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد، دکتر سیدحسین بحرینی در پیش همایش «اخلاق و حقوق شهرنشینی» که با تاکید بر منشور حقوق و مسئولیت های شهرنشینی شهر مشهد در محل تالار دکتر علی شریعتی دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی برگزار شد، اظهارکرد: این بی توجهی ها شامل موارد زیادی همچون بی توجهی و عدم حساسیت به محیط زیست، منابع طبیعی، هنر و تاریخ، بهداشت محیط، تخصیص فضا فالگوهای رفتار، رعایت قوانین و مقررات، ارزش های بومی و صداقت در تولید علم می شود.

 

وی با تاکید بر لزوم توجه به نقش و اهمیت ملاحظات اخلاقی در موضوع شهرنشینی ادامه داد: توجه به مباحث فلسفی و همچنین نگاه ویژه به تنوع، تکثر، تفاوت، منازعه و قضاوت در ارزش ها باید از سوی صاحبنظران حوزه های شهری مورد اهتمام ویژه قرار گیرد.

 

استاد شهرسازی دانشگاه تهران با بیان این که مداخله شهرسازی در شهرها و کلانشهرها باید همراه با اخلاق باشد، تصریح کرد: پرداختن به موضوع اخلاق و حقوق شهرنشینی باید در دهه های قبل آغاز می شد و با این حال حرکت مدیریت شهری مشهد به این سمت نوید اتفاقات خوبی را در این حوزه می دهد.

 

وی خاطرنشان کرد: وقوع انقلاب صنعتی تعریف زندگی را به ویژه در کشور ما تغییر داد و با خود رخدادهایی را به همراه آورد که امروز شاهد مشکل آفرینی آن ها هستیم.

منبع: