فهرست طبقات
سه شنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ ۱۲:۳۱ ۶۶
طبقه بندی: پیامها و اطلاعیه ها
چچ
صدور مجوز انتشار نشریه چهارسوی شهر

نشریه چهارسوی شهر

به همت مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس پروانه نشریه چهار سوی شهر در زمینه اجتماعی و فرهنگی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر گردید

 

صاحب امتیاز: شورای اسلامی شهرمشهد مقدس

مدیر مسئول : جناب آقای دکتر ابراهیمی سالاری

سردبیر: جناب آقای نعیمیان