فهرست طبقات
سه شنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ ۱۲:۳۱ ۱۸۹
طبقه بندی: پیامها و اطلاعیه ها
چچ
2YbYtNix2YrZhyDahtmH2KfYsdiz2YjZiiDYtNmH2LE=

نشریه چهارسوی شهر

به همت مرکز پژوهش‎های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس پروانه نشریه «چهارسوی شهر» در زمینه اجتماعی و فرهنگی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر گردید.

به همت مرکز پژوهش‎های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس پروانه نشریه «چهارسوی شهر» در زمینه اجتماعی و فرهنگی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر گردید.

صاحب امتیاز: شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

مدیر مسئول: جناب آقای دکتر ابراهیمی سالاری

سردبیر: جناب آقای نعیمیان

آدرس کوتاه شده: