فهرست طبقات
پنجشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۹ ۲۲:۰۳ ۵۶
طبقه بندی: پیامها و اطلاعیه ها
چچ
نهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی ومدیریت شهری ( توسعه پایدار و شهرهای آینده )

وبینار نهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت شهری ( توسعه پایدار و شهرهای آینده )

این کنفرانس 28 و 29 آبان ماه 1399 ، به صورت وبینار برگزار خواهد شد

مهلت ارسال مقالات : 10 مهرماه 1399

اعلام نتایج ارزیابی : 10 آبان ماه 1399

مهلت ثبت نام : 15 آبان ماه 1399