شنبه, ۱۱ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۱۶ ۵۵
طبقه بندی: اسلایدر صفحه نخست
چچ
2YbYtNiz2Kog2KjYpyDZg9in2LHYotmB2LHZitmG2KfZhiDYtNmH2LHZhdi02YfYr9mF2YLYr9izINio2Kcg2KrYp9mD2YrYryDYqNix2KrZiNin2YbZhdmG2K/Ys9in2LLZiiDYp9mC2KrYtdin2K/ZiiDYjCDYqtmI2LPYudmHINmD2LPYqCDZiCDZg9in2LHZh9inINmI2LPYsdmF2KfZitmHINqv2LDYp9ix2Yog2K/YsSDYrdin2LTZitmHINi02YfYsQ==

نشست با کارآفرینان شهرمشهدمقدس با تاکید برتوانمندسازی اقتصادی ، توسعه کسب و کارها وسرمایه گذاری در حاشیه شهر

نشست با کارآفرینان شهرمشهدمقدس

نشست با کارآفرینان شهرمشهدمقدس با تاکید برتوانمندسازی اقتصادی ، توسعه کسب و کارها وسرمایه گذاری در حاشیه شهر باحضور اعضای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 8.8251840273539
Qt: 2.1552760601044