پنجشنبه, ۱۴ بهمن ۱۴۰۰ ۱۳:۲۳ ۳۷
طبقه بندی: اسلایدر صفحه نخست
چچ
2KzZhNiz2Ycg2YfZhSDYp9mG2K/Ziti02Yog2b7Zitix2KfZhdmI2YYg2KrYudmK2YrZhiDZhdi52YrYp9ix2YfYp9mKINmF2YbYp9iz2Kgg2K7ZiNin2YfYsdiu2YjYp9mG2K/ar9mKINi02YfYsdmF2LTZh9ivINmF2YLYr9izINio2Kcg2LPYp9mK2LEg2LTZh9ix2YfYpw==

جلسه هم اندیشی پیرامون تعیین معیارهای مناسب خواهرخواندگی شهرمشهد مقدس با سایر شهرها

هم اندیشی پیرامون معیارهای خواهرخواندگی شهر مشهد مقدس

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر در این جلسه به تبادل نظر در خصوص موارد مختلفی اعم از الگو و ساختار درخصوص تعیین تهیه معیارهای مناسب برای خواهرخواندگی شهرمشهد مقدس باسایر شهرها و همچنین تدوین سند راهبردی در خصوص معیارهای خواهرخواندگی پرداخته شد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.6797687212626
Qt: 2.0287375450134