پنجشنبه, ۲۱ بهمن ۱۴۰۰ ۱۲:۳۱ ۳۹
طبقه بندی: اسلایدر صفحه نخست
چچ
2KzZhNiz2Ycg2b7Zitix2KfZhdmI2YYg2KLYrtix2YrZhiDZgdin2YrZhCDYqNmI2K/YrNmHIDE0MDEg2Ygg2YfZhSDYp9mG2K/Ziti02Yog2b7Zitix2KfZhdmI2YYg2YbYrdmI2Ycg2KjYsdix2LPZiiDZhNin2YrYrdmHINio2YjYr9is2Yc=

جلسه پیرامون آخرین فایل بودجه 1401 و هم اندیشی پیرامون نحوه بررسی لایحه بودجه

تبادل نظر پیرامون آخرین فایل بودجه 1401 و هم اندیشی در مورد نحوه بررسی لایحه بودجه

در این جلسه به واکاوی آخرین فایل بودجه 1401 و هم اندیشی پیرامون نحوه بررسی لایحه بودجه 1401 پرداخته شد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.8571440378825
Qt: 1.5686378479004