شنبه, ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ ۱۱:۳۸ ۷۶
طبقه بندی: اسلایدر صفحه نخست
چچ
2KzZhNiz2Ycg2YfZhSDYp9mG2K/Ziti02Yog2YPYp9ix2q/YsdmI2Ycg2YfYpw==

جلسه هم اندیشی کارگروه ها

نشست کارگروه های مرکزپژوهش های شورای اسلامی شهرمشهد مقدس

در این نشست که به همت مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد برگزار گردید به بحث و بررسی پیرامون اساسنامه کارگروه ها و ارائه مدل واحد برای مدیریت کارگروه ها پرداخته شد

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.699697971344
Qt: 1.8510491847992