مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد


مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در 1383 به استناد بند دوم ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، فعالیت خود را آغاز کرد. این مرکز بر آن است تا در راستای تقویت بنیه‌ مطالعاتی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با تمرکز بر توان علمی و پژوهشی نخبگان و متخصصان حوزه‌های مختلف مدیریت شهری، با استفاده از خرد جمعی، تشریک مساعی و هم‌افزایی سازنده صاحب‌نظران، مدیران شهری را در دست‌یابی به اصول و معیارهای شهر زیست‌پذیر و توسعه شهری پایدار یاری کند و اهداف زیر را محقق سازد:

  1. کمک به تبیین چشم‌‌انداز، اهداف، راهبردها و سیاست‌های کاری شورای اسلامی شهر
  2. شناسایی و معرفی دستاوردهای جدید و مطلوب برای آینده شهر
  3. کمک به حاکمیت تفکر راهبردی و آینده‌پژوهی در شورای اسلامی شهر
  4. افزایش اثربخشی فرآیندهای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و ارزیابی تصمیم‌های شورای اسلامی شهر
  5. جهت‌دهی و انسجام‌بخشی به فعالیت‌های پژوهشی مرتبط با مدیریت شهری

این مرکز همچنین در جهت شناسایی تنگناهای مدیریتی شهر اقدام به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با مراکز دانشگاهی و پژوهشی داخلی، ایجاد کتابخانه تخصصی، تدوین شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی، تصویب طرح‌های موردنیاز در حوزه‌های شهری، برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی می‌نماید.

مرکز پژوهش‌ها در دوره ششم با تغییر رویکرد از تأکید بر مطالعات کتابخانه‌ای، به انجام پژوهش‌های مسأله‌محور، کاربردی و مورد نیاز کمیسیون‌های شورای شهر نمود و در این راستا با تشکیل میزهای تخصصی مرتبط با موضوع فعالیت هر کمیسیون، شامل میزهای اقتصادی، برنامه و بودجه، حقوقی، حمل‌ونقل، خدمات شهری و محیط‌زیست، شهرسازی و معماری، فرهنگی، گردشگری و توس، و مناطق کم‌برخوردار و پیرامونی و تشکیل کارگروه‌های متناظر با مسائل شهر مشهد، سعی در استفاده از ظرفیت علمی و تجربی جامعه متخصصان، نخبگان و مدیران برجسته شهرداری نموده است.


No Cache
Gt: 2.1345772743225
Qt: 2.0627906322479