هیأت اُمنا

در این صفحه لیستی از هیأت اُمنا و لینک صفحات آنها نمایش داده میشود.


جناب آقای حسین حسامی

رئیس کمیسیون برنامه ،بودجه،فناوری اطلاعات و منابع انسانی ، عضو هیات رئیسه و خزانه دار شورای اسلامی شهرمشهد

جناب آقای مهدی ناصحی

نائب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

جناب آقای مجید طهوریان عسکری

رئیس کمیسیون ویژه توسعه و بهسازی توس شورای اسلامی شهرمشهد

جناب آقای ایمان فرهمندی

رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهرمشهد

دکتر محمد سهیلی

دکتر احمد فدوی

دکتر حمید عرفانیان

No Cache
Gt: 2.2679880460103
Qt: 2.4434044361115