۱۴ مرداد ۱۴۰۰ ۱۴:۱۱ ۴۱
تقدیر

تقدیر

تقدیراعضای هیات رئیسه شورای اسلامی شهر ازکارکنان مرکزپژوهش های شورای اسلامی شهرمشهدمقدس

تقدیر
۰۵ خرداد ۱۴۰۰ ۱۴:۲۴ ۷۶
انعقاد تفاهم نامه

انعقاد تفاهم نامه

انعقاد تفاهم نامه با پژوهشکده هوا خورشید دانشگاه فردوسی مشهد

انعقاد تفاهم نامه
۲۳ بهمن ۱۳۹۹ ۱۳:۵۲ ۲۱۰
فرم پیشنهاد طرح

فرم پیشنهاد طرح

جهت دریافت فرم به منوی فراخوان پژوهشی مراجعه شود

فرم پیشنهاد طرح
۰۶ بهمن ۱۳۹۹ ۱۲:۳۷ ۱۶۴
رادیو پژوهش

رادیو پژوهش

پادکست رادیو پژوهش

رادیو پژوهش
۱۰ مهر ۱۳۹۹ ۲۲:۰۳ ۱۰۸
نهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی ومدیریت شهری ( توسعه پایدار و شهرهای آینده )

وبینار نهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت شهری ( توسعه پایدار و شهرهای آینده )

این کنفرانس 28 و 29 آبان ماه 1399 ، به صورت وبینار برگزار خواهد شد

مهلت ارسال مقالات : 10 مهرماه 1399

نهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی ومدیریت شهری ( توسعه پایدار و شهرهای آینده )


آخرین خبرها