مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد

آدرس : مشهد، میدان شهدا، ساختمان تالار شهر مشهد، طبقه دوم، مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد

تلفن : ۳۱۲۹۱۰۸۹
فکس : ۳۱۲۹۱۱۸۰
پست الکترونیک : rcmc@mashhad.ir